Logo webu
Česká verze
Přejít na Slovenskou verzi
Otevřít vyhledávání
Otvoriť menu

Zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – zákazníci DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36a, Praha - Karlín 18600, IČO: 26102749, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116353, (dále jen 'DSI Czech s.r.o.')

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
zákazníci

V DSI Czech s.r.o. respektujeme soukromí všech subjektů dat, se kterými jsme v kontaktu, a to bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo pomocí jiných subjektů. Je pro nás důležité, abyste věděli, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto vás žádáme, abyste si přečetli toto prohlášení, které vám poskytne více informací o zpracování vašich osobních údajů.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Správce

Oblast Činnost Typy osobních údajů
Zaměstnanecký IS Korespondence titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních partnerech, kontaktní osoba, doručovací adresa
IS Účetnictví Vedení účetnictví Titul, jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, tel. číslo, email, bankovní spojení, kontaktní osoba a pod.
Obchodní vztahy Uzavírání smluv 127 / 5 000 Výsledky prekladov star_border Údaje o obchodních partnerech jako fakturační údaje, dodací údaje, kontaktní údaje (tel. číslo, email), kontaktní osoba, podpis
Obchodní vztahy Oddělení služeb zákazníků (Distribuce) Údaje o obchodních partnerech (fakturační údaje, dodací údaje), jméno, příjmení, tel. číslo, email, objednávky
Obchodní vztahy Reklamace (Servis) Údaje o obchodních partnerech (fakturační údaje, dodací údaje), jméno, příjmení, tel. číslo, email, objednávky, popisy reklamace, datum a čas podání podnětu
Obchodní vztahy Logistika (doručení zboží) Titul, jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních partnerech, kontaktní osoba, zboží
Obchodní vztahy Obchodní činnost Údaje o obchodních partnerech (fakturační údaje, dodací údaje), jméno, příjmení, tel. číslo, email
Predarchívna péče Predarchiv - uchovávání dokumentů Údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních partnerech a pod.
Archivní péče Archiv - uchovávání dokumentů Údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních partnerech a pod.
Marketing Newsletter méno, příjmení, údaje o obchodním partnerovi, email
Marketing Sociální sítě jméno, příjmení, titul, přezdívka (nickname), předmět zprávy a pod.
eShop Uzavření objednávky (B2C) Údaje jako email, tel. číslo, jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa (v případě nákupu na firmu)
eShop Reklamační řízení (eShop) Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručování písemností, podnět, popis reklamace, datum a čas podání podnětu
eShop Velkoobchodní přihlášení (B2B) kontaktní údaje (tel. číslo, email), login, název společnosti, IČO, DIČ, DIČ, jméno, příjmení, adresa, bankovní spojení, popis podnikatelské činnosti, webové sídlo, poznámka, v administrativním rozhraní faktury a dobropisy, závazky, moje nákupy, objednávky, dodací adresy a pod.
Webové stránky Kontaktní formuláře jméno, příjmení, email, tel. číslo, text zprávy
Právní agenda Právní spory údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních partnerech, o dlužnících, výši pohledávek a pod.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT - Správce

DSI Czech s.r.o. bude zpracovávat Vaše údaje na následující účely:

Činnost Účel Právní základ
Korespondence Zasílání a přijímání listové a elektronické dokumentace - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
- Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Vedení účetnictví zpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů - Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
Uzavírání smluv uzavírání smluvních vztahů s obchodními a jinými partnery - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Oddělení služeb zákazníků (Distribuce) vyřizování objednávek a poskytování servisu zákazníkům - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Reklamace (Servis) vyřizování podnětů a reklamací (servis) - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
- Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
Logistika (doručení zboží) logistika - doprava, manipulace, skladování zboží - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Obchodní činnost oslovování potenciálních zákazníků (B2B) - Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Predarchiv - uchovávání dokumentů předarchiv - plnění zákonných povinností - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
- Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
Archiv - uchovávání dokumentů archiv - plnění zákonných povinností - Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
Newsletter posílání informačního newsletteru s informacemi o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách - Dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.
- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Sociální sítě zvyšování povědomí o naší společnosti v online prostředí na základě oprávněného zájmu - Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.
Uzavření objednávky (B2C) uzavření a vyřízení objednávky e-shopu - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Reklamační řízení (eShop) vyřizování podnětů a reklamací v e-shopu - Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti prevádzkovateľa.
- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Velkoobchodní přihlášení (B2B) registrace a evidence velkoobchodních partnerů - Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjet údajů, nebo aby se na základě žádosti subjetú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Kontaktní formuláře zodpovězení zpráv a podnětů z kontaktních formulářů - Dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.
Právní spory prokazování, uplatňování nebo hájení právních nároků - Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.

STRANY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

DSI Czech s.r.o. jako správce může sdílet vaše údaje se třetími stranami v následujících případech:

Činnost Účel Příjemci
Korespondence Zasílání a přijímání listové a elektronické dokumentace - Daňový úřad
- Celní úřad
- Důchodová pojišťovna
- Exekutorský úřad
- Policie ČR
- Sociální pojišťovna
- Soudy ČR
- Zdravotní pojišťovna
- Česká pošta
- Iné orgány štátnej správy
Vedení účetnictví zpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů - Daňový úřad
- Policie ČR
- Soudy ČR
- Prokuratura ČR
- auditor
Uzavírání smluv uzavírání smluvních vztahů s obchodními a jinými partnery  
Oddělení služeb zákazníků (Distribuce) vyřizování objednávek a poskytování servisu zákazníkům - přepravní společnosti
- Cargo In Time s.r.o.
- DPD.cz
- Geis CZ s.r.o.
- Parcel Service Czech Republic s.r.o.
- TOPTRANS EU, a.s.
Reklamace (Servis) vyřizování podnětů a reklamací (servis) - Česká obchodní inspekce
- Soudy ČR
Logistika (doručení zboží) logistika - doprava, manipulace, skladování zboží - přepravní společnosti
- Cargo In Time s.r.o.
- DPD.cz
- Geis CZ s.r.o.
- Parcel Service Czech Republic s.r.o.
- TOPTRANS EU, a.s.
Obchodní činnost oslovování potenciálních zákazníků (B2B)  
Predarchiv - uchovávání dokumentů předarchiv - plnění zákonných povinností - Celní úřad
- Daňový úřad
- Důchodová pojišťovna
- Exekutorský úřad
- Sociální pojišťovna
- Zdravotní pojišťovna
- Statistický úřad
- Iné orgány štátnej správy
Archiv - uchovávání dokumentů archiv - plnění zákonných povinností - Daňový úřad
- Exekutorský úřad
- Policie ČR
- Prokuratura ČR
- Sociální pojišťovna
- Soudy ČR
- Statistický úřad
- Iné orgány štátnej správy
Newsletter posílání informačního newsletteru s informacemi o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách  
Sociální sítě zvyšování povědomí o naší společnosti v online prostředí na základě oprávněného zájmu - sociální sítě
Uzavření objednávky (B2C) uzavření a vyřízení objednávky e-shopu - přepravní společnosti
- Cargo In Time s.r.o.
- DPD.cz
- Geis CZ s.r.o.
- Parcel Service Czech Republic s.r.o.
- TOPTRANS EU, a.s.
- bart.sk s.r.o.
Reklamační řízení (eShop) vyřizování podnětů a reklamací v e-shopu - Česká obchodní inspekce
- Česká pošta
- Soudy ČR
- bart.sk s.r.o.
Velkoobchodní přihlášení (B2B) registrace a evidence velkoobchodních partnerů - bart.sk s.r.o.
Kontaktní formuláře zodpovězení zpráv a podnětů z kontaktních formulářů  
Právní spory prokazování, uplatňování nebo hájení právních nároků - Policie ČR
- Prokuratura ČR
- Soudy ČR
- advokátní kancelář

V takových případech mohou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje pouze na uvedené účely a pouze v souladu s našimi pokyny nebo platnými právními předpisy. K vašim osobním údajům budou mít přístup i naši pracovníci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro uvedené účely a jen tehdy, pokud je pracovník vázán povinností mlčenlivosti.

UMÍSTĚNÍ OSOBNÍCH DAT

K vašim osobním údajům budou mít přístup oprávnění pracovníci DSI Czech s.r.o., v České republice v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, jedná se o následující případy:

Činnost Účel Země Společnost

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Správce

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na omezenou dobu, přičemž k jejich vymazání dojde, když už nebudou potřebné pro účely zpracování uvedené v tomto prohlášení.

Činnost Doba archivace
Korespondence Po dobu 2 let
Vedení účetnictví účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají; účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají;účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají
Uzavírání smluv po dobu trvání smlouvy a následně po dobu 10 let
Oddělení služeb zákazníků (Distribuce) po dobu trvání záruky produktů a následně po dobu 2 let
Reklamace (Servis) po dobu 3 let
Logistika (doručení zboží) aktuální rok a následně po dobu 10 let
Obchodní činnost po dobu vedení obchodní komunikace
Predarchiv - uchovávání dokumentů po dobu 1 roku
Archiv - uchovávání dokumentů zpravidla 10 let nestanoví-li zvláštní předpis jinak
Newsletter po dobu 5 let od posledního nákupu
Sociální sítě 206 / 5 000 Výsledky prekladov star_border až do odstranění příspěvků samotnou dotčenou osobou, odstranění příspěvků z naší strany, odstranění našeho profilu nebo žádosti dotčené osoby o vymazání OÚ. Zprávy mažeme zpravidla jednou za 2 roky.
Uzavření objednávky (B2C) po dobu trvání smlouvy a následně po dobu 3 let
Reklamační řízení (eShop) po dobu zákonné povinnosti (zpravidla po dobu 3 let)
Velkoobchodní přihlášení (B2B) po dobu využívání velkoobchodního systému resp. uplatnění práva na výmaz
Kontaktní formuláře po dobu vedení komunikace, maximálně 2 roky
Právní spory po dobu promlčení nároku

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu v případě přetrvávajícího právního sporu, nebo pokud jste nám udělili souhlas.

JAKÉ MÁTE PRÁVA

Podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s jejich zpracováním. Zde je uveden seznam těchto práv, i to, co dané právo pro Vás znamená.

 
Právo na přístup Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:
  • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
  • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • S kým vaše osobní údaje sdílíme
  • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
  • Jaké máte práva
  • Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)
  • Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
  • Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.
Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů.
Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.
Právo na opravu nebo změnu Je důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.
Právo být zapomenut nebo právo na vymazání Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.
Právo na omezení zpracování Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování.
Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.
Právo namítat zpracování Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenosnost údajů Můžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.
Stažení souhlasu Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.

O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout.

V případě podezření máte právo na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

JAK SE MOHU STĚŽOVAT OHLEDEM POUŽITÍ MÝCH DAT NEBO JAK uplatňuje práva?

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na naši odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů (Data Protection Officer "DPO") a vaše podněty a žádosti budou prověřené.

Kontakt na odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů: [email protected].

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na [email protected].